bedrijfsmediator, arbomediator, buurtbemiddeling, peer-to-peer

 Bedrijfs-en arbomediation biedt collega's, die een arbeidsconflict hebben, de mogelijkheid om samen een oplossing te vinden voor het probleem. Een arbeidsconflict kan zo hoog oplopen dat het niet meer werkbaar is. Voor werkgever en werknemers kan dit een bijzonder onprettige en uitzichtloze situatie zijn. Mediation-gesprekken, met beide deelnemers aan tafel, leiden ertoe dat er uiteindelijk gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden. Een oplossing die stand houdt, ook op de lange termijn, omdat beide deelnemers samen tot die oplossing zijn gekomen. Zo kunnen 2 werknemers weer samenwerken.  Ik begeleid de gesprekken tussen de medewerkers. Vaak ligt het conflict dieper dan partijen denken, of heeft het een hele andere oorzaak dan gedacht wordt. Een arbeidsconflict hoog op laten lopen is zonde van de energie van alle partijen.  Mediation werkt niet altijd, soms blijkt een conflict niet te mediaten en dan zal ik dat ook aangeven. Door mediation kan er een Win-Win-Win oplossing komen, die werkt voor beide medewerkers. Dat is ook in het belang van de werkgever. Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van het conflict. Soms zijn er 3 gesprekken nodig en soms 5.

Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners in de gemeente aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken. Met een grote kans op succes.  Gemeenten of daaraan verwante buurtorganisaties kunnen hiervoor contact met mij opnemen.

 

.

Peer-to-Peer mediation  leerlingen op het voortgezet onderwijs leren om ruzies rustig en met communicatie op te lossen. Een vaardigheid die in hun volwassen leven onmisbaar zal worden. De mediator is een van hun leeftijdgenoten (peer is Engels voor gelijke)waardoor alle partijen leren door te luisteren, te praten en te vragen een conflict op te lossen en in de toekomst beter te communiceren. Ik begeleid deze 'cursus' in trajectvorm van  4 tot 5 weken, 1.5 uur per keer. Alle leerlingen komen aan bod in het rollenspel zodat ze allemaal kennis maken met 'mediator zijn' maar ook om als partij aan de tafel te zitten.

 

Geschillen tussen school en ouders, conflicten op sportclubs, woningbouwverenigingen en bewoners; ze hoeven niet te escaleren. Ook in deze situaties kan erger voorkomen worden door met elkaar aan tafel te gaan zitten.

© 2018 by maarsinghmediation.com, mediator in Amersfoort en regio Leiden e.o.

  • Facebook Social Icon

KvKnr: 72169052