top of page

bedrijfsmediation en arbomediation  in Voorschoten en Amersfoort

Mediation is een veel gebruikte vorm van bemiddeling bij conflicten.  Soms lopen conflicten op de werkvloer, zo hoog op dat partijen er niet meer uitkomen. Conflicten kunnen vertroebeld raken door emoties, zodat de oorzaak van het probleem op een zijspoor komt. Zo escaleert een conflict en zijn partijen nog verder van huis.   Als jullie nog lang samen door 1 deur willen of moeten, dan is het belangrijk dat er een oplossing komt die voor beide partijen bevredigend is. 

 

Conflicten zijn heel normaal; want er zijn verschillende standpunten en verschillende belangen. En er zijn ook gezamenlijke belangen. Het meest waardevolle element van een conflict is nog altijd de oplossing. In 80% van de mediationzaken lukt het om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mediation kan de nare en dure gang naar de rechter en advocaat voorkomen.

 

Als mediator begeleid ik de gesprekken tussen de 2 deelnemers aan de mediation.  Ik zorg ervoor dat partijen kunnen praten, naar elkaar kunnen luisteren, na kunnen denken en weer gaan relativeren.  Hierdoor kan er wederzijds begrip komen en nieuwe inzichten. Alle nodige informatie komt op tafel voordat er over een oplossing kan worden nagedacht. Ik stel vragen, elimineer onnuttige informatie en geef partijen de gelegenheid om hun hart te luchten.  Ook fragmenteer ik het probleem zodat helder wordt wat er nou precies opgelost moet worden.

Ik begeleid jullie in dit proces zodat jullie zelf kunnen zoeken naar een prettige en duurzame oplossing. De nadruk ligt niet op tegengestelde belangen en argumenten, maar op gezamenlijk en wederzijdse belangen. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. De partijen zitten er uit vrije wil en alle informatie blijft tussen de partijen en de mediator.

Stephanie Maarsingh

Een veel gehoord misverstand over mediation is dat het zweverig zou zijn. Dat is het niet, het is hard werken voor de deelnemers. Het is communiceren. Zelfs de meest harde zakenmannen hebben het lef gehad om mee te doen aan mediation.  In feite ben ik als mediator de regisseur van het gesprek, maar partijen bepalen wat er besproken wordt en wat de oplossing wordt. Ik heb geen toverstaf maar wel interventietechnieken waardoor de gesprekken gestructureerd, constructief en effectief verlopen.  Een mediator is neutraal, Ik ben er om beide deelnemers bij elkaar te brengen en in gesprek te houden. Ik heb dus geen belang bij de uitslag van de mediation.

 

Tijdens Corona zijn de mediation-gesprekken voornamelijk via MS teams en Zoom. live is beter, maar gelukkig is gebleken dat de online gesprekken ook goed gaan.

bottom of page