top of page

Corona Coach

Door de Corona-crisis  zijn conflicten in een ander daglicht komen te staan. Door het enorme relativeringsvermogen dat van ons gevraagd werd zijn sommige conflicten naar de achtergrond gegaan. De individuele uitdagingen vragen nu meer aandacht. Het thuiswerken, het gebrek aan mensen om je heen, de eenzaamheid en het uitzichtloze is voor veel mensen lastig. Op de werkvloer wordt het wandelgangen- gesprek gemist en zijn de teams-overleggen erg intensief en vaak niet efficient genoeg. Hierdoor verdwijnt het werkplezier. In 1 op 1 gesprekken kan ik de medewerker handvatten geven om het op een andere manier te proberen, om te kijken wat de medewerker en werkgever samen kunnen doen om het werkplezier te vergroten. Corona vraagt om een aanpassing van de werkindeling, de werkuren, de contacten met collega's. 

bottom of page